Petro International - posadzki przemysłowe, posadzki żywiczne, posadzki polimerowe, żywice - Karty Informacyjne

Silikal® Zaprawa R 16 

Zaprawa z żywicy metakrylowej przeznaczona do szybkich renowacji betonu bez gruntowania. 

Czytaj więcej...

Silikal® Zaprawa R 17 

Zaprawa z żywicy reaktywnej do renowacji betonu i jastrychu. 

Czytaj więcej...

Silikal® Żywica R 51

Reaktywna żywica gruntująca o niskiej lepkości do podłoży cementowych.

Czytaj więcej...

Silikal® Żywica R 51 (-25°C)

Reaktywna żywica gruntująca o niskiej lepkości do podłoży cementowych przy niskich temperaturach

Czytaj więcej...

Silikal® Żywica R 61

Reaktywna lekko uelastyczniona żywica do antypoślizgowych powłok dla obszarów wilgotnych.

Czytaj więcej...

SILIKAL® Żywica R 61 HW

Reaktywna uelastyczniona żywica do antypoślizgowych powłok dla obszarów wilgotnych.

Czytaj więcej...

Silikal® Żywica R 62 

Reaktywna lekko uelastyczniona żywica do powłok rozlewnych.

Czytaj więcej...

SILIKAL® Żywica R 71

Reaktywna, twarda, powłoka do lakierowania o niskiej lepkości w strefie suchej.

Czytaj więcej...

Silikal® Żywica R 72 

Reaktywna, twarda powłoka lakierująca o średniej lepkości dla suchej strefy.

Czytaj więcej...

Silikal® Żywica R 82

Reaktywna uelastyczniona powłoka lakierująca dla obszarów wilgotnych o niskiej lepkości.

Czytaj więcej...

SILIKAL® Żywica RU 320 pigmentowana/thix

Wysoce elastyczna żywica reaktywna do uszczelnień

Czytaj więcej...

SILIKAL® Żywica RU 380

Reaktywny grunt o średniej lepkości do chłonnych i niechłonnych podłoży, jak również cienkich powłok.

Czytaj więcej...

SILIKAL® Żywica RV 368

Reaktywna, elastyczna w niskich temperaturach, udarnościowa żywica do posadzek rozlewnych.

Czytaj więcej...