Petro International - posadzki przemysłowe, posadzki żywiczne, posadzki polimerowe, żywice - SILIKAL® Żywica RU 727

SILIKAL® Żywica RU 727

Reaktywna twarda żywica uniwersalna do gruntowania i cienkich powłok.

Żywica SILIKAL® RU 727 jest transparentną 3-składnikową, nie zawierającą rozpuszczalników żywicą metakrylową o niskiej lepkości i ulepszonej przyczepności do podłoża.

Zastosowanie

Żywica SILIKAL® RU 727 służy jako warstwa podkładowa gruntująca na podłoża betonowe, cementowe, lastrykowe z płytek ceramicznych i asfaltowe, oraz jako pośrednia warstwa podkładowa nakładana na istniejące już powłoki. Na podłożach ceramicznych i metalowych żywica SILIKAL® RU 727 powinna być używana z zapewniającym przyczepność dodatkiem SILIKAL® Additiv M. Poza tym jako warstwa podkładowa na podłożach mineralnych w przypadku późniejszego zastosowania lakieru barwnego, żywica SILIKAL® RU 727 musi być pigmentowana. Przy barwnych powłokach na asfalcie pigmentowana żywica SILIKAL® RU 727 może być nanoszona bezpośrednio, przy czym konieczne jest wcześniejsze sprawdzenie podłoża i wykonanie próby. Lakierowanie, ew. powlekanie podłoża asfaltowego możliwe jest tylko przy wystarczającej wytrzymałości i w przestrzeniach wewnętrznych o wyrównanej temperaturze.

Wskazówki w zakresie obróbki i aplikacji

Wstępna obróbka podłoża konieczna jest z reguły po zakończeniu oceny podłoża. Konieczną ilość utwardzacza należy dostosować do danej temperatury obiektu i aplikacji. Dokładne dane w tym zakresie zawarte są w tabeli „dozowanie utwardzacza”. Podana ilość proszku utwardzacza nie powinna być zaniżana, gdyż w przypadku zaniżenia dawki zaburzony zostanie proces utwardzania się. Należy również unikać przedawkowania utwardzacza, gdyż to również może doprowadzić do znacznych zaburzeń przy utwardzaniu.

Żywicę SILIKAL® RU 727 należy nanosić równomiernie za pomocą wałka do malowania i unikając tworzenia się kałuży. Matowe, bardzo chłonne miejsca, przed utwardzeniem, aż do czasu zasklepienia należy dodatkowo zagruntować sposobem mokre na mokre. Dalsze aplikacje powinny być nanoszone po utwardzeniu w przeciągu 24 godzin.

Do wykonania pigmentowanej żywicy SILIKAL® RU 727 należy przygotować ok. 10 % wagi proszku pigmentowego SILIKAL® i wymieszać dobrze z żywicą SILIKAL® RU 727 w celu uniknięcia grudek, zanim zostaną dodane dalsze składniki (dodatek SILIKAL®Additiv I, utwardzacz SILIKAL® BPO, ew. dodatek SILIKAL® Additiv M). Przed nałożeniem kolejnej warstwy żywica SILIKAL® RU 727 musi się całkowicie utwardzić.

Szczególne wskazówki

Posadzki żywiczne SILIKAL® RU 727 osiągają swoje ostateczne własności fizyczne w zakresie wytrzymałości na ściskanie, ostatecznej przyczepności itp. w trakcie kilkudniowych procesów.