Petro International - posadzki przemysłowe, posadzki żywiczne, posadzki polimerowe, żywice - SILIKAL® Żywica R 71

SILIKAL® Żywica R 71

Reaktywna, twarda, powłoka do lakierowania o niskiej lepkości w strefie suchej.

Żywica SILIKAL® R 71 jest reaktywną, nie zawierającą rozpuszczalników 2-składnikową żywicą metakrylową o niskiej lepkości i niewielkim stopniu żółknięcia, o podwyższonej twardości i dobrej odporności chemicznej. Ekstremalnie niska lepkość zwiększa zdolność przenikania żywicy przy posypanych powierzchniach. Podwyższona twardość gwarantuje wyśmienitą odporność chemiczną.

Zastosowanie

Żywica SILIKAL® R 71 stosowana jest przeważnie jako transparentna, odporna na zadrapania posadzka dla dekoracyjnych powierzchni z kolorowymi płatkami i barwionym piaskiem. Na powierzchnie, które użytkowane są na mokro w strefach artykułów spożywczych należy stosować żywicę SILIKAL® R 82.

Wskazówki w zakresie obróbki

Po wymieszaniu niezbyt wielkich ilości (5 – 10 kg) z wymagalną ilością utwardzacza odpowiednio do danych w tabeli „dozowanie utwardzacza” żywica jest wylewana natychmiast na powierzchnię i rozprowadzana krzyżowo przy pomocy wałka do malowania. Możliwe jest wprawdzie wstępne rozprowadzenie gumowym zgarniakiem, jednakże obróbka do czasu ostatecznego utwardzenia na powierzchni z płatków barwnych nie może trwać zbyt długo, w przeciwnym razie mogą powstawać kolorystyczne odcienie.

Dla uzyskania najlepszych własności należy przestrzegać wskazówek co do minimalnej/ maksymalnej grubości warstwy. Dla gładkich powłok zużycie materiału wynosi ok. 400 g/m2 w odniesieniu do jednej warstwy i na powierzchniach posypanych piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,7 – 1,2 mm ok. 500 g/m2. Przy przekroczeniu grubości warstwy powłoka może odpryskiwać i żółknąć. Przy zbyt cienkiej warstwie może występować duża utrata monomerów, czego wynikiem będzie niewystarczająca twardość lub zbyt mała wodoodporność.

Charakter termoplastyczny w przypadku hamowania wózków widłowych może doprowadzić do pozostawania śladów hamowania, które w wielu przypadkach mogą zostać usunięte przy zastosowaniu odpowiednich środków. W gestii użytkownika pozostaje uważne użytkowanie i ochrona powierzchni przed uszkodzeniami. Często sprawdza się spokojna jazda wózkami widłowymi, zmiana opon czarnych na jasne lub odpowiedni środek do pielęgnacji powierzchni.

Szczególne wskazówki

Twardych powłok nie można nigdy stosować bezpośrednio na bardzo elastycznych powłokach, np. żywicy SILIKAL® RV 368 lub SILIKAL® R 61 HW. W tym celu należy wprowadzić średnio elastyczną warstwę pośrednią z żywicy SILIKAL® R 62 lub R 82, gdyż w przeciwnym razie naprężenia termiczne mogą prowadzić do zerwania powiązań wewnątrz warstwy.