Petro International - posadzki przemysłowe, posadzki żywiczne, posadzki polimerowe, żywice - SILIKAL® Żywica R 71 / R 71 re

SILIKAL® Żywica R 71 / R 71 re

Reaktywna, twarda, powłoka do lakierowania o niskiej lepkości w strefie suchej.

Żywica SILIKAL® R 71 (SILIKAL® Żywica R 71 re) jest reaktywną, nie zawierającą rozpuszczalników 2-składnikową żywicą metakrylową o niskiej lepkości i niewielkim stopniu żółknięcia, o podwyższonej twardości i dobrej odporności chemicznej. Ekstremalnie niska lepkość zwiększa zdolność przenikania żywicy przy posypanych powierzchniach. Podwyższona twardość gwarantuje wyśmienitą odporność chemiczną.

Zastosowanie

Żywica SILIKAL® R 71 (SILIKAL® Żywica R 71 re) stosowana jest przeważnie jako transparentna, odporna na zadrapania posadzka dla dekoracyjnych powierzchni z kolorowymi płatkami i barwionym piaskiem. W porównaniu do żywicy SILIKAL® R 71, żywica SILIKAL® R 71 re charakteryzuje się zniwelowanym odcieniem niebieskiego. Na powierzchnie, które użytkowane są na mokro w strefach artykułów spożywczych należy stosować żywicę SILIKAL® R 81.

Wskazówki w zakresie obróbki

Po wymieszaniu niezbyt wielkich ilości (5 – 10 kg) z wymagalną ilością utwardzacza odpowiednio do danych w tabeli „dozowanie utwardzacza” żywica jest wylewana natychmiast na powierzchnię i rozprowadzana krzyżowo przy pomocy wałka do malowania. Możliwe jest wprawdzie wstępne rozprowadzenie gumowym zgarniakiem, jednakże obróbka do czasu ostatecznego utwardzenia na powierzchni z płatków barwnych nie może trwać zbyt długo, w przeciwnym razie mogą powstawać kolorystyczne odcienie.

Dla uzyskania najlepszych własności należy przestrzegać wskazówek co do minimalnej/ maksymalnej grubości warstwy. Dla gładkich powłok zużycie materiału wynosi ok. 400 g/m2 w odniesieniu do jednej warstwy i na powierzchniach posypanych piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,7 – 1,2 mm ok. 500 g/m2. Przy przekroczeniu grubości warstwy powłoka może odpryskiwać i żółknąć. Przy zbyt cienkiej warstwie może występować duża utrata monomerów, czego wynikiem będzie niewystarczająca twardość lub zbyt mała wodoodporność.

Charakter termoplastyczny w przypadku hamowania wózków widłowych może doprowadzić do pozostawania śladów hamowania, które w wielu przypadkach mogą zostać usunięte przy zastosowaniu odpowiednich środków. W gestii użytkownika pozostaje uważne użytkowanie i ochrona powierzchni przed uszkodzeniami. Często sprawdza się spokojna jazda wózkami widłowymi, zmiana opon czarnych na jasne lub odpowiedni środek do pielęgnacji powierzchni (np. SILIKAL® Protect).

Szczególne wskazówki

Twardych powłok nie można nigdy stosować bezpośrednio na bardzo elastycznych powłokach, np. żywicy SILIKAL® RV 368 lub SILIKAL® R 61 HW. W tym celu należy wprowadzić średnio elastyczną warstwę pośrednią z żywicy SILIKAL® R 62 lub R 81, gdyż w przeciwnym razie naprężenia termiczne mogą prowadzić do zerwania powiązań wewnątrz warstwy.