Petro International - posadzki przemysłowe, posadzki żywiczne, posadzki polimerowe, żywice - Silikal® Żywica R 61 HW

SILIKAL® Żywica R 61 HW

Reaktywna uelastyczniona żywica do antypoślizgowych powłok dla obszarów wilgotnych.

Żywica SILIKAL® R 61HW jest nie zawierającą rozpuszczalników 2-składnikową żywicą metakrylową, o średniej lepkości i o elastycznym charakterze. Jest stosowana jako spoiwo do wykonywania samorozlewnych powłok z posypką z piasku kwarcowego lub powłok wygładzanych z kolorowym piaskiem kwarcowym w przemyśle spożywczym (strefy mokre, jednostki chłodnicze) lub też warunkowo w strefie zewnętrznej przy warstwach o grubości 2 – 3 mm lub 4 – 6 mm. Polewanie ciepłą wodą jest ograniczone do +60°C. Krótkotrwałe przekroczenie do +80°C przy czyszczeniu jest dopuszczalne tylko, gdy unika się całkowitego przegrzania powłoki.

Zastosowanie

W zależności od obciążenia mechanicznego rozróżnia się powłokę cienko- i grubowarstwową. 

  • Antypoślizgowa, samorozlewna powłoka cienkowarstwowa 3mm
  • Antypoślizgowa, samorozlewna powłoka grubowarstwowa 5 mm
  • Dekoracyjnapowłoka z kwarcu barwnego 4 - 6 mm

Dla zastosowania na wielkich powierzchniach zewnętrznych lub w strefie mroźni na betonie należy preferować żywice o wyższej elastyczności (np. SILIKAL® Żywica RV 368).