Petro International - posadzki przemysłowe, posadzki żywiczne, posadzki polimerowe, żywice - Zastosowania

SILIKAL - Zastosowania

 

Posadzki żywiczne SILIKAL w zależności od struktury oraz substancji wiążącej można stosować w budownictwie przemysłowym pokrywając nimi podłoże asfaltowe, anhydrytowe, magnezytowe oraz betonowe. Sysytemy posadzek SILIKAL znajdują zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu, i tak przykładowo: przemysł motoryzacyjny, przemysł ciężki, mechanika precyzyjna, przemysł galwaniczny, produkcja napojów (browary, winiarnie, mleczarnie, serowarnie), produkcja i przetwórstwo mięsne i rybne, przemysł spożywczy, sklepy, przemysł farmaceutyczny, przemysł papierniczy i tekstylny, przemysł poligraficzny i maszynowy.

Ponadto jako zaprawy renowacyjne oraz nawierzchnie: przy budowie dróg, jako nawierzchnie dróg, jako nawierzchnie lotnisk (pasów startowych), jako nawierzchnie garaży parkingów wielokondygnacyjnych.

W budownictwie przemysłowym:  przy budowie mostów jako nawierzchnie renowacyjne, modernizacyjne i warstwy podkładowe; jako fundamenty maszyn.

Additional information