Petro International - posadzki przemysłowe, posadzki żywiczne, posadzki polimerowe, żywice - Wytrzymałość chemiczna

Wytrzymałość chemiczna

 

Dane wskazane w poniższej tabeli obowiązują w temperaturze pokojowej (ok. 20 stopni C) i służą jako dane orientacyjne. Wskutek liczby stosowanych praktycznie receptur, np. w zakresie czyszczenia i dezynfekcji – jak i możliwych zmiennych i wzajemnych oddziaływań kilku chemikaliów stosowanych na miejscu, można przyjąć ryczałtową lub indywidualną gwarancję. Na chemiczną odporność powłoki wpływ mają także stosowane wypełniacze i pigmenty. W poszczególnych przypadkach z tego powodu należy koniecznie przeprowadzić parę prób.