Petro International - posadzki przemysłowe, posadzki żywiczne, posadzki polimerowe, żywice - Wytrzymałość chemiczna

Wytrzymałość chemiczna

Dane wskazane w poniższej tabeli obowiązują w temperaturze pokojowej (ok. 20°C) i służą jako dane orientacyjne. Wskutek liczby stosowanych praktycznie receptur np. w zakresie czyszczenia i dezynfekcji – jak i możliwych zmiennych i wzajemnych oddziaływań kilku chemikaliów stosowanych na miejscu, można przyjąć ryczałtową lub indywidualną gwarancję. Na chemiczną odporność powłoki wpływ mają także stosowane wypełniacze i pigmenty. W poszczególnych przypadkach z tego powodu należy koniecznie przeprowadzić parę prób.

Chemikalia mogą w pewnych okolicznościach prowadzić do przebarwień, jednakże nie uszkadzając materiału (zachowana wytrzymałość mechaniczna). Należy również zwrócić uwagę, że agresywność kwasów i innych chemikaliów może zwiększyć się wraz ze wzrastającą temperaturą. Możliwe jest również, że kwasy na podłodze (np. w wyniku odparowywania wody) będą zmieniały swoją koncentrację i wówczas mogą reagować bardziej agresywnie.

Obciążenia występujące w praktyce wykazują często wyższe i dłuższe wpływy temperatury i prowadzą dlatego m.in. do rozbieżnych  wyników. W kwestii odnośnych pytań pomocą służy nasz dział techniczny i laboratorium.