Petro International - posadzki przemysłowe, posadzki żywiczne, posadzki polimerowe, żywice - Silikal® Żywica R 61

Silikal® Żywica R 61

Reaktywna lekko uelastyczniona żywica do antypoślizgowych powłok dla obszarów wilgotnych.

Żywica SILIKAL® R 61 jest nie zawierającą rozpuszczalników 2-składnikową żywicą metakrylową, o średniej lepkości i lekko elastycznym charakterze. Jest stosowana jako spoiwo do wykonywania samorozlewnych powłok z posypką z piasku kwarcowego lub powłok wygładzanych z barwionym piaskiem kwarcowym w przemyśle spożywczym (strefy mokre) w warstwach o grubości 2 – 3 mm lub 4 – 6 mm. Polewanie ciepłą wodą jest ograniczone do +60°C. Krótkotrwałe przekroczenie do +80°C przy czyszczeniu jest dopuszczalne tylko gdy unika się całkowitego przegrzania powłoki.

Zastosowanie

W zależności od obciążenia mechanicznego rozróżnia się powłokę cienko i grubowarstwową. Dla temperatur poniżej +5°C oraz dla strefy zewnętrznej na betonie należy preferować żywice o wyższej elastyczności (np. SILIKAL® Żywica R 61 HW lub RV 368).