Petro International - posadzki przemysłowe, posadzki żywiczne, posadzki polimerowe, żywice - Certyfikaty

Certyfiakty

W chwili obecnej Silikal dysponuje szeroką gamą atestów, certyfikatów i odbiorów, które dostępne są na naszej stronie www, w naszej siedzibie jak i u naszych przedstawicieli i dystrybutorów np. Petro International. Lista ta jest stale poszerzana i uzupełniana.