Petro International - posadzki przemysłowe, posadzki żywiczne, posadzki polimerowe, żywice - Silikal® Żywica R 51

Silikal® Żywica R 51

 Żywica SILIKAL® R 51 jest nisko lepką, transparentną, nie zawierającą rozpuszczalników 2-składnikową żywicą metakrylową, o dobrych własnościach penetracji jako żywica gruntująca.

Zastosowanie

Żywica SILIKAL® R 51 stosowana jest jako grunt na podłożach betonowych i cementowych.

Wskazówki w zakresie obróbki

Wstępna obróbka podłoża konieczna jest z reguły po zakończeniu oceny podłoża. Konieczną ilość utwardzacza należy dostosować do danej temperatury obiektu i aplikacji. Dokładne dane w tym zakresie zawarte są w tabeli „dozowanie utwardzacza”.
Podana ilość proszku utwardzacza nie powinna być zbyt mała, gdyż w przypadku zaniżenia dawki zaburzony zostanie proces utwardzania się. Należy również unikać przedawkowania utwardzacza, gdyż to również doprowadzi do znacznych zaburzeń przy utwardzaniu.
Aby zapewnić okres plastyczności, w którego czasie zagwarantowane będzie dobre przenikanie do podłoża, należy dobrać odpowiednie ilości materiału. Po rozpuszczeniu proszku utwardzacza w żywicy materiał należy poddać natychmiastowej obróbce i aplikacji. SILIKAL® Żywica R 51 należy nanosić równomiernie za pomocą wałka do malowania lub pędzla, unikając tworzenia się kałuż. Przy zastosowaniu gumowych zgarniaków w każdym przypadku na zakończenie należy użyć wałka do malowania. Matowe, bardzo chłonne miejsca, przed utwardzeniem, do czasu zasklepienia należy dodatkowo zagruntować sposobem mokre na mokre. Zużycie żywicy wynosi ok. 0,4 kg/m2.
Świeżo zagruntowaną powierzchnię można posypać piaskiem kwarcowym 0,7 – 1,2 mm.
Przy układaniu następnej warstwy z żywicy SILIKAL® R 62, RU 320 lub RV 368 w każdym wypadku należy posypywać piaskiem kwarcowym 0,7 – 1,2 mm (0,2 – 0,5 kg/m2).
Przed układaniem dalszej warstwy żywica SILIKAL® R 51 musi się całkowicie utwardzić.