Petro International - posadzki przemysłowe, posadzki żywiczne, posadzki polimerowe, żywice - Silikal® Zaprawa R 17

Silikal® Zaprawa R 17 

Zaprawa SILIKAL® R 17 jest nie zawierającą rozpuszczalników dwuskładnikową zaprawą z żywicy metakrylowej o dużej wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie przy zginaniu. Charakteryzuje się bardzo niewielką kurczliwością liniową.
Dzięki swej dużej wytrzymałości może być stosowana jako ochrona przed zużyciem na powierzchniach betonowych w warstwach o grubościach 6 – 20 mm. Niewielkie skłonności do kurczliwości umożliwiają również wypełnianie większych nierówności. Powierzchnia zaprawy swym wyglądem przypomina beton licowy i w celu uzyskania efektu posadzek dekoracyjnych może być pokrywana odpowiednimi systemami Silikal. Czas utwardzania wynosi przy +20°C około 1 godzinę, utwardzanie odbywa się w temperaturach od -10°C do +35°C (ok. 1 – 3 godzin). W związku z bardzo małą lepkością istnieje możliwość szybkiego wymieszania i obróbki.

Zastosowanie

silikal zaprawa R17Preferowanym obszarem zastosowania są mechanicznie intensywnie obciążane powierzchnie komunikacyjne przemysłu ciężkiego, ale także jako miejscowa zaprawa renowacyjna wewnątrz i na zewnątrz. Poprzez dodanie grubszego uziarnienia można wykonywać również warstwy o większej grubości (np. rampy, podkład pod szyny, jastrych wypełniający, podkłady pomostowe). Jako gruboziarniste domieszki nadają się nie chłonne mineralne granulaty (np. żwir kwarcowy) odpowiednio do frakcji wskazanych w przedstawionej poniżej tabeli. Przy wypełnieniach wielkowymiarowych można również dodać pojedyncze kamienie żwirowe o średnicy do 30 cm. Nie mogą się one jednak nawzajem stykać, gdyż w przeciwnym razie w tym miejscu może dojść do zwiększonej podatności na pęknięcia.

Wskazówki w zakresie obróbki

Z reguły konieczne jest wstępne przygotowanie podłoża.  w tym zakresie patrz informacje techniczne „Podłoże”.

Zaprawa SILIKAL® R 17 składa się z piasków kwarcowych o uziarnieniu do 1,8 mm z domieszką proszku SILIKAL® R 7/R 17 i wodnistego utwardzacza SILIKAL® R 17 na bazie metakrylanu.

Zużycie podstawowej mieszanki zaprawy wynosi 2 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy. Jako podkład do podłoża cementowego zalecana jest żywica SILIKAL® R 51 z posypką z piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,7–1,2 mm.
Stosunek mieszaniny wynosi 15 kg (1 worek) proszku SILIKAL® R 7/ R17 oraz 1,7 – 2,2 litra utwardzacza SILIKAL® R 17. Te wartości nie mogą zostać ani zaniżone ani zawyżone, gdyż może to wywołać zmianę własności materiału w zakresie plastyczności i płynności.

W żadnym wypadku do mieszanki nie wolno dodawać innych nie sprawdzonych dodatków. Należy zwrócić uwagę na dokładne zachowanie minimalnej grubości warstwy 6 mm. Przy cieńszych warstwach występuje zmniejszenie wytrzymałości i zaburzenia utwardzania.

Mieszanie zaprawy z żywicy reaktywnej

Do proszku SILIKAL® R 7/ R 17 w celu otrzymania mieszaniny zaprawy, w zależności od wymaganej konsystencji zaprawy dodaje się 1,7 – 2,2 l utwardzacza SILIKAL® R 17. Wskutek rzadkiej konsystencji mieszaninę można łatwo i w krótkim czasie wymieszać za pomocą szybkoobrotowego mieszadła – mniejsze ilości również manualnie. Mieszaniny z domieszką gruboziarnistą można też mieszać w wolnoobrotowych betoniarkach przeciwbieżnych lub w normalnych betoniarkach. Należy zwrócić uwagę, aby dodatki gruboziarniste dodawać dopiero po wstępnym wymieszaniu proszku SILIKAL® R 7/ R 17 z utwardzaczem SILIKAL® R 17.
Gotowa zaprawa jest rozprowadzana i wygładzana raklą lub aluminiową listwą na szablonach. Szablony powinny być wykonane z listew polipropylenowych (PP), gdyż po utwardzeniu można je z łatwością usunąć z zaprawy i oczyścić. Czas obróbki przy normalnej temperaturze wynosi ok. 12 – 14 minut, czas utwardzania ok. 60 – 90 minut. Podane wartości wahają się w zależności od temperatury otoczenia i aplikacji. Jeżeli powierzchnie zaprawy SILIKAL® R 17 będą w dalszym etapie pokrywane systemami reaktywnej żywicy metakrylowej, to jako warstwę pośrednią należy wykonać ponowne zagruntowanie (np. SILIKAL® Żywica 51 lub RU 727).

Uwaga:

Nie wolno dodawać do zaprawy R 17 wypełniaczy o uziarnieniu mniejszym jak 2 mm.

Karta informacyjna
 
 

/p