Petro International - posadzki przemysłowe, posadzki żywiczne, posadzki polimerowe, żywice - SILIKAL® Żywica RU 320 pigmentowana

SILIKAL® Żywica RU 320 pigmentowana/thix

SILIKAL ® Żywica RU 320 pigmentowana jest modyfikowaną poliuretanem, samorozlewną żywicą metakrylową, która nadaje się do wykonywania wodoszczelnych powłok membranowych na różnych podłożach. warstw uszczelniających dla mineralnych podłożach betonowych powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. SILIKAL ® Żywica RU 320 thix może być również stosowana do powlekania powierzchni wznoszących się lub powierzchni o dużym nachyleniu. 

Własności

  • wysoka elastyczność
  • wysoki stopień pokrycia rys
  • bardzo łatwa obróbka
  • możliwość obróbki także w niskich temperaturach
  • bardzo dobra przyczepność warstwy pośredniej
  • możliwość szybkiej aplikacji następnej warstwy

Zastosowanie

SILIKAL ® Żywica RU 320 pigmentowana/thix jest modyfikowaną uretanem, żywicą średniej lepkości, ew. tiksotropową (półstałą) żywicą membranową na bazie żywicy arylatu. SILIKAL ® Żywica RU 320 pigmentowana/thix jest wydawana w wstępnie napełnionych pojemnikach i po pigmentowaniu. Proces utwardzania jest inicjowany poprzez dodanie utwardzacza SILIKAL ®.

Należycie utwardzona SILIKAL ® Żywica RU 320 pigmentowana/thix wytwarza wysoce elastyczną, pokrywającą rysy warstwę membranową, zachowującą swoją elastyczność także w niskich temperaturach.

SILIKAL ® Żywica RU 320 pigmentowana/thix może być poddawana obróbce w temperaturach od 0oC do +30oC. Poprzez dodanie przyspieszacza (SILIKAL ® dodatek ZA) obróbka może być prowadzona także w temperaturach 0oC do -10oC.