Petro International - posadzki przemysłowe, posadzki żywiczne, posadzki polimerowe, żywice - Silikal® Zaprawa R 16

Silikal® Zaprawa R 16

SILIKAL® R 16 jest to szybko utwardzalna zaprawa metakrylowa 2 składnikowa, nie zawierająca rozpuszczalnika o średniej wytrzymałości na ściskanie i na rozciąganie przy zginaniu. Jego cechą charakterystyczną jest bardzo mała kurczliwość liniowa.
Nie jest konieczne gruntowanie podłoża.
Dzięki swej dużej wytrzymałości zaprawa może być stosowana do napraw ubytków na powierzchniach betonowych w zakresie warstw o grubości od 6 mm. Mała kurczliwość umożliwia również wypełnianie większych i głębszych nierówności, przy czym dodatkowo należy dodać duży granulat (żwir kwarcowy). Powierzchnia zaprawy swym wyglądem przypomina beton licowy. Czas utwardzania przy +20o C wynosi około 1 godzinę, utwardzanie odbywa się w temperaturach od -10oC do +35oC (ok. 1 – 3 godzin). W związku z bardzo małą lepkością zaprawa może być szybko wymieszania i obrabiana.

Zastosowanie

Preferowanym obszarem zastosowania są normalnie eksploatowane powierzchnie z betonu i jastrychu cementowego. W razie ew. koniecznego deskowania, należy stosować powlekane płyty drewniane (np. melamina lub PP).