Petro International - posadzki przemysłowe, posadzki żywiczne, posadzki polimerowe, żywice - Silikal® Żywica R 21/R 22/R 24

Silikal® Żywica R 21/R 22/R 24 Żywica RE 58 - karta informacyna

Seria Silikal®  Żywica R 21 / R 22 / R 24 obejmuje 1-składnikowe żywice metakrylowe o zawartości rozpuszczalników o różnej konsystencji, o wysokiej przezroczystości i odporności na chemikalia, służące do ochrony powierzchniowej.

  • Silikal®  Żywica R 21 = niska lepkość, bezbarwność, połysk
  • Silikal®  Żywica R 22 = średnia lepkość, bezbarwność, mat 
  • Silikal®  Żywica R 22 OM = średnia lepkość, bezbarwność, połysk 

Silikal®  Żywica R 24 = wysoka lepkość, zawiera wypełniacze, jedwabisty połysk. Dzięki fizycznemu schnięciu uzyskiwane są cienkie powłoki ochronne odporne na czynniki atmosferyczne, które szczególnie dobrze sprawdziły się w charakterze hamulca karbonizacyjnego dla żelbetu, jako ochrona przeciwpyłowa na podłogach i dekoracyjna warstwa podłogowa i ścienna. 

Zastosowanie

Te żywice służą do impregnowania betonu, jastrychów cementowych i anhydrytowych. Jako dekoracyjną farbę ochronną do betonu można zabarwić pigmentami żywicę Silikal R 24. W tym przypadku do żywicy dodaje się 15% wagowych pigmentu. Żywica Silikal R 24 zawiera już wypełniacz. Natomiast żywica Silikal R 21 w związku z niską lepkością służy równocześnie jako podkład na słabo chłonnych powierzchniach. Warunkiem trwałości jest wystarczająca nośność, suchość i bezpyłowość podłoża.  
Poprzez dodanie proszku pigmentowego Silikal do żywicy Silikal R 24 uzyskuje się szybko schnące farby znaczące, np. do zastosowania na parkingach, podwórzach, wjazdach i halach fabrycznych. Jakość refleksów świetlnych nocą może zostać poprawiona poprzez dosypanie szklanych perełek o uziarnieniu 0,5 mm. Czas utwardzania w temperaturze 20°C wynosi ok. 10 godzin.