Petro International - posadzki przemysłowe, posadzki żywiczne, posadzki polimerowe, żywice - Silikal® Silifix Apshalt

Silikal® Silifix Asphalt

Gotowy do zastosowania prosto z wiaderka, możliwy do natychmiastowego obciążenia asfalt naprawczy

Zastosowanie

 Silikal® Silifix Asphalt jest stosowany przy wszystkich pracach naprawczych w obrębie jezdni (asfaltowej lub betonowej) np.:

  • połączenia na styku włazów do kanałów i studzienek z jezdnią
  • małe i duże uszkodzenia jezdni
  • naprawa wycięć w jezdni np. na podłączenie instalacji do budynków 

 Właściwości

  • w formie gotowej do zastosowania, jednoskładnikowy
  • nie jest wymagane gruntowanie
  • możliwe zastosowanie przy wilgoci i mrozie
  • możliwość obciążenia bezpośredniopo zastosowaniu
  • łatwa obróbka
  • nie zawierający rozpuszczalników