Petro International - posadzki przemysłowe, posadzki żywiczne, posadzki polimerowe, żywice - Szybkoutwardzalne naprawy betonu i dylatacji

Systemy zapraw Silikal R 17...

Różnią się od wszelkich innych zapraw szybkością utwardzania i wysoką wytrzymałością, a mianowicie już w ok. 1 godzinę po zakończeniu prac uzyskując pełną wytrzymałość. Takie wyniki osiągane są dzięki niepowtarzalnym właściwościom stosowanych środków wiążących, żywic reaktywnych firmy Silikal na bazie metakrylowej, które utwardzają się bardzo szybko i prawie niezależnie od temperatury. Obie te, najistotniejsze zalety zaprawy z żywic metakrylowych firmy Silikal nie są osiągane nawet w przybliżeniu przez żadne inne zaprawy z żywic reaktywnych (np. na bazie żywic epoksydowych).

Streszczenie istotnych cech:

  • Szybkie utwardzanie (po ok. 1 godzinie)
  • Możliwość obróbki w ujemnych temperaturach (nawet do –25 stopni C)
  • Łatwa w użyciu
  • Wytrzymalsza od betonu (75 MPa)
  • Nieprzepuszczalna dla wody i cieczy
  • Wysoka odporność chemiczna
  • Całkowicie odporna na wpływy atmosferyczne
  • Wysoce wytrzymała na ścieranie
  • Odporna na gorącą wodę
  • Nie kurczy się
  • Odporna na sól

Najważniejsze obszary zastosowania zapraw żywic reaktywnych Silikal R 17:

  • Naprawa podłoża bez przerywania pracy
  • Podkłady pod tory kolejowe i szyny jezdne
  • Budowa wysepek ulicznych
  • Renowacja krawężników
  • Pokrywanie powierzchni narażonych na ekstremalne obciążenia
  • Renowacja konstrukcji mostów
  • Zaprawa zalewowa do konstrukcji mostów w ruchu kolejowym i drogowym
  • Renowacja chodników
  • Renowacja schodów, krawędzi peronów
  • Rampy i wyrównanie poziomów przy drzwiach i w budynkach
  • Mocowanie i kotwienie elementów budowlanych i kształtowników stalowych
  • Fundamenty maszyn i konstrukcji stalowych
  • Naprawa ubytków fug, dylatacji i krawędzi
  • Wypełnianie wybojów i otworów

 

Additional information