Petro International - posadzki przemysłowe, posadzki żywiczne, posadzki polimerowe, żywice - SILIKAL® Żywica RU 320

SILIKAL® Żywica RU 320

SILIKAL® Harz RU 320 jest modyfikowaną żywicą metakrylową o wysokiej elastyczności, która dzięki swej wysoce molekularnej strukturze i rozciągliwości nadaje się jako powłoka do wykonywania płynnych warstw uszczelniających na mineralnych podłożach betonowych powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych.
SILIKAL® Harz RU 320 wykazuje trwałą rozciągliwość i gwarantuje szczególną amortyzację ruchów podłoża. W związku z lepkością powierzchni, uwarunkowaną właściwościami materiału, powłoka może ulegać szybkiemu zabrudzeniu, w związku z czym radzimy stosowanie raczej szarych odcieni. Jednakże ten fakt można pominąć, gdyż uszczelnienie z SILIKAL® Harz RU 320 z reguły jest pokrywane płytkami, jastrychem lub innymi powłokami. Warstwy z żywicy SILIKAL ® Harz RU 320 należy stabilizować 2,5-procentowym dodatkiem proszku pigmentowego.
W celu znalezienia optymalnego rozwiązania dla różnorodnych uwarunkowań budowlanych, prosimy o przedyskutowanie Państwa zastosowania z naszym działem technicznym.

Zastosowanie

Sprawdzone uszczelnienie balkonów, stropów międzypiętrowych i powierzchni dachowych, wykładanych płytkami lub jastrychem:
Po przygotowaniu betonu (usunięciu mleczka cementowego, pyłów itp.) pęknięcia należy poszerzyć do ok. 3-5 mm szerokości/głębokości. Następnie beton zostaje zagruntowany preparatem SILIKAL® Harz R 51, a poszerzone pęknięcia wstępnie zaszpachlowane preparatem SILIKAL® Harz RU 320. Po utwardzeniu masa przygotowana z SILIKAL® Harz RU 320 może zostać rozprowadzona na dużych powierzchniach za pomocą wałka z krótkim włosiem (moher-plusz), szpachli zębatej lub pacą gładką tworząc warstwę o grubości ok. 1 – 1,5 mm. Powłokę należy również podciągnąć kilka centymetrów w górę na styku ze ścianą, słupkami itp., aby przy niewłaściwym nachyleniu podłoża uniknąć przedostania się wody. Po utwardzeniu zostanie naniesiona druga warstwa tej samej grubości. Jeżeli w dalszej kolejności stosowany będzie klej do płytek, drugą warstwę przed utwardzeniem należy zasypać podsypką SILIKAL Füllstoff QS 0,7-1,2 mm w celu zapewnienia przyczepności. Jeżeli będzie nakładany jastrych pływający, można pominąć zasypkę. Wykonane tym sposobem dwuwarstwowe uszczelnienie ma grubość 2 – 2,5 mm.