Petro International - posadzki przemysłowe, posadzki żywiczne, posadzki polimerowe, żywice - Silikal® Żywica RH 65

Silikal® Żywica Harz RH 65

Żywica metakrylowa o niskiej lepkości przeznaczona do wyrównujących zapraw.

Silikal Harz RH 65 jest reaktywna, wolna od rozcieńczalników żywicą metakrylową o bardzo niskiej lepkości, stosowana do wykonywania powłok z zapraw o grubości 5-20 mm we wnętrzach, na podłożu betonowym w celu wyrównania nierówności. Krótki czas utwardzania wynoszący ok. 1 godziny, mała kurczliwość i możliwość nakładania grubych warstw (w stosunku ok 1:8) zapewniają możliwosć wykonania bardzo ekonomicznej zaprawy wyrównującej. Powierzchnia nie spełnia jeszcze oczekiwań estetycznych. Dlatego na życzenie można nałożyć warstwę wierzchnią, np. zgodnie z systemem Silikal A-D.
Gruntowanie w tym przypadku nie jest koniecznie wymagane, lecz zasadniczo możliwe. W przypadku powlekania innymi (wolnymi od rozcieńczalników) żywicami reaktywnymi (EP lub PU) konieczne jest zagruntowanie na bazie żywic metakrylowych z pełną zaypką piaskową (0,7 — 1,2 mm). Stałe obciążenie cieplne jest ograniczone do 60°C. Możliwe jest krótkotrwałe podgrzanie do 80°C w celu czyszczenia, o ile powłoka nie rozgrzeje się sama do temperatury powyżej 60°C.

Zastosowanie

Grubość warstwy należy dostosować do warunków zewnętrznych. W zakresie ogólnej obciążalności miarodajna jest nałożona powłoka. Warstwę zaprawy należy ograniczyć do co najmniej 5 mm i maksymalnie do 20 mm. Dlatego grubosć warstwy zaprawy kształtuje się w tym zakresie w zależności od nierówności betonu. Zbyt cienkie warstwy skutkuja, zaburzeniami w procesie utwardzania, natomiast zbyt grube, w okreslonych warunkach krytycznymi naprężeniami skurczowymi.
Wstępnie należy wymieszać żywice z odpowiednia ilością utwardzacza. Podczas mieszana (np. betoniarka o przymusowym mieszaniu zarobu) dodawane są następnie wypełniacze.