Petro International - posadzki przemysłowe, posadzki żywiczne, posadzki polimerowe, żywice - Silikal® Żywica RE 585

Silikal® Żywica RE 585Żywica RE 58 - karta informacyna

SILIKAL® RE 585 jest środkiem czyszczącym nie zawierającym rozcieńczalników na bazie składników powierzchniowo czynnych.

Właściwości

  • gotowy do zastosowania
  • nie zawiera rozcieńczalników
  • o działaniu penetrującym
  • ekonomiczny
  • o wysokiej aktywności kapilarnej

Zastosowanie

  • do oczyszczania i odtłuszczania wodoodpornych powierzchni zanieczyszczonych olejem
  •  nie występują żadne problemy z przyczepnością przy nakładaniu dalszych powłok