Petro International - posadzki przemysłowe, posadzki żywiczne, posadzki polimerowe, żywice - Silikal® Żywica Profil RE 40

Silikal® Żywica Profil RE 40

SILIKAL ® Porfil RE 40 jest 2-składnikowym impregnatem do betonu z żywic epoksydowych o ekstremalnie niskiej lepkości, wypełniającym pory i odpornym na wodę pod ciśnieniem dla następnych powłok z żywic metakrylowych SILIKAL®, który wyróżnia się następującymi właściwościami:

 • Bardzo dobra penetracja betonu i jastrychu bez wykształcania powłoki (chwytność i szorstkość podłoża pozostają zachowane)
 • Odporność przy zawilgoceniu od spodniej strony, pozytywnej i negatywnej wody pod ciśnieniem (do 5 bar)
 • Środek dodatkowej obróbki w celu zredukowania plastycznych rys poskurczeniowych powstających wskutek przedwczesnego wysychania i redukcja procesu deformowania się płyt betonowych lub jastrychowych (kurczenie)
 • Aplikacja niezależna od pozostałej wilgotności (podłoże musi być jedynie chłonne)
 • Szybka możliwość pokrywania odpowiednimi powłokami z żywic metakrylowych Silikal
 • Polepszenie/zwiększenie mechanicznych wartości (odporność na ścieranie, odporność na rozciąganie)
 • Umocnienie betonu i zaprawy
 • Hamulec pary wodnej, hamulec dyfuzji CO2
 • Odporność na media o wartości pH > 4,0, takle jak np. chemikalia, oleje, tłuszcze, nafta itp.
 • Ochrona podłoża przed przedostawaniem sie chlorków itp.
 • Odporność na UV

Zastosowanie

Obróbka świeżego betonu
SlLlKAL® Porfil RE 40 stosowany jest do obróbki wszystkich podłoży wiązanych cementem. Następuje to niezależnie od danej wartości wodno-cementowej i resztkowej zawartości wilgoci. Powierzchnia musi być jedynie wystarczająco chłonna. Aplikacja może następować zgodnie z tym już bezpośrednio po uzyskaniu gruntowej wytrzymałości.