Petro International - posadzki przemysłowe, posadzki żywiczne, posadzki polimerowe, żywice - Silikal® Żywica R 51 (-25°C)

Silikal® Żywica R 51 (-25°C)

SILIKAL® Żywica R 51 (-25°C) jest nisko lepką, transparentną, nie zawierającą rozpuszczalników 2-składnikową żywicą metakrylową, o dobrych własnościach penetracji, która szybko utwardza się również przy ujemnych temperaturach.

Zastosowanie

Żywica SILIKAL® R 52 (-25°C) stosowana jest jako grunt na podłożach betonowych i cementowych w temperaturach obróbki od 0 do -25°C.

Wskazówki w zakresie obróbki

Wstępna obróbka podłoża konieczna jest z reguły po zakończeniu oceny podłoża. Przed obróbką SILIKAL® Żywica R 51 (-25°C) należy schłodzić do 0 lub niższej temperatury. Konieczna ilość utwardzacza to 7 procent wagi w odniesieniu do ilości żywicy. Podana ilość proszku utwardzacza nie powinna być zbyt mała, gdyż w przypadku zaniżenia dawki zaburzony zostanie proces utwardzania się. Należy również unikać przedawkowania utwardzacza, gdyż to również doprowadzi znacznych zaburzeń przy utwardzaniu.

Aby zapewnić okres plastyczności, w którego czasie zagwarantowane będzie dobre przenikanie do podłoża, należy dobrać odpowiednie ilości materiału. Natychmiast po rozpuszczeniu utwardzacza w proszku materiał natychmiast należy poddać obróbce i aplikacji.

Żywicę SILIKAL® R 51 (-25°C) należy nanosić równomiernie za pomocą wałka do malowania lub pędzla, unikając tworzenia się kałuż. Przy zastosowaniu gumowych zgarniaków w każdym przypadku na zakończenie należy użyć wałka do malowania. Matowe, bardzo chłonne miejsca, przed utwardzeniem, aż do czasu zasklepienia należy dodatkowo zagruntować sposobem mokre na mokre. Zużycie żywicy wynosi ok. 0,4 kg/m2.

Świeżo zagruntowaną powierzchnię można posypać suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym o uziarnieniu ok. 0,7 – 1,2 mm.
Przy nakładaniu dalszej warstwy żywicy SILIKAL® R 62, RU 320 lub RV 368 w każdym wypadku należy posypywać suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym o uziarnieniu ok. 0,7 – 1,2 mm (0,2 – 0,5 kg/m2). Przed nałożeniem dalszej warstwy żywica SILIKAL® R 51 (-25°C) musi się całkowicie utwardzić.