Petro International - posadzki przemysłowe, posadzki żywiczne, posadzki polimerowe, żywice - Silikal® Żywica R 41

Silikal® Żywica R 41

Żywica SILIKAL® R R 41 jest transparentną, nie zawierającą rozpuszczalników, dwuskładnikową żywicą metakrylową o bardzo niskiej lepkości.

Zastosowanie

Żywica SILIKAL® R 41 służy do wzmacniania i nasycania ekstremalnie porowatych podłoży, jak i do zasklepiania szczelin w betonie, jastrychu, oraz jako żywica iniekcyjna i wypełniająca puste miejsca w podłożu jastrychowym lub betonowym. Zastosowanie żywicy SILIKAL® R 41 powinno mieć miejsce tylko przy podłożach cementowych. Generalnie nie zaleca się stosowania na kamieniu naturalnym.
Zalewanie aż do czasu nasycenia powierzchni jest działaniem mającym na celu umocnienie podłoża. Po nasyceniu należy dokonać dodatkowego zagruntowania przed nałożeniem następnej warstwy.
Przy nasycaniu na jastrychach spękanych należy zwracać uwagę na szczeliny przechodzące przez podłoże. W takim przypadku powstaje ryzyko przeciekania na niższe piętro. W razie konieczności należy zaszpachlować szczeliny.

Zalewanie aż do czasu nasycenia powierzchni jest działaniem mającym na celu umocnienie podłoża. Po nasyceniu należy dokonać dodatkowego zagruntowania przed nałożeniem następnej warstwy.